Jobbkarusell

Annonsen vises på forsiden av adressa.no, avisa-st.no, bladet.no, innherred.no, fosna-folket.no, tronderbladet.no, opp.no, hitra-froya.no, steinkjer24.no, mn24.no, froya.no, s-n.no og banett.no Disse 13 nettavisene har en daglig dekning på 306 000* personer ukentlig.

  • Visninger på tvers av mobil, desktop og nettbrett.
  • Responsiv landingsside med mulighet for video og bilder.
  • Mulighet til å treffe 306 000* personer, ukentlig.
  • Rapport, som viser antall visninger av selve annonsen (på front av nettaviser), samt respons i form av visninger av landingsside.
  • Egen utlisting av lederstillinger på MN24,
  • Inntil 21 dagers liggetid
  • Alle stillinger får et gjennomsnittlig likt antall visninger
  • «Hyperlokale» stilinger vil få ekstra stor synlighet i sitt «primære nedslagsfelt» dersom dette er utenfor Trondheim. Eksempelvis vil en utlysning fra en lokal bedrift på Stjørdal få et ekstra stort volum visninger i bladet.no.

*Kilde: Kantar MBL 22.1 – 18 år+
Tallene inneholder ikke ekstradekningen fra froya.no og s-n.no da det pr. 30.03.22 ikke eksisterer en offisiell måling, Målingen kommer på plass i løpet av 2022.